Velkommen til Tømrermester Eigil Andersen

Tømrerfirmaet Eigil Andersen er et mindre tømrer/snedker firma, der har eksisteret i sin nuværende form siden 1985.
I årenes løb har jeg udført en lang række håndværksopgaver, der spænder fra opførelse af industri-og landbrugshaller til diverse småreparationer.

I de senere år er hovedvægten lagt på restaurering og reparation af private boliger, om- og tilbygninger samt udskiftning af døre og vinduer.

Specialopgaver, store som små, udføres på værkstedet.

I tidens løb har jeg etableret samarbejde med en række kompetente håndværksfirmaer, så jeg kan afgive tilbud på både fag- og hovedentrepriser.

Til forside
Prangervej 25, Dons, 6051 Almind    //   Telefon: 75 55 30 61   //   Mobil: 23 60 88 55    //  eigil.andersen@mail.dk